کاربرد دریچه های اسلوت

این دریچه ها هم جهت هوای رفت و و هم جهت هوای برگشت مورد استفاده قرار می گیرند و به گونه ای طراحی می شوند که جریان هوا مطبوع و دلپذیر و نامحسوس در محیط پخش می کنند

این دریچه ها هم جهت هوای رفت و و هم جهت هوای برگشت مورد استفاده قرار می گیرند و به گونه ای طراحی می شوند که جریان هوا مطبوع و دلپذیر و نامحسوس در محیط پخش می کنند .این دریچه ها دارای دمپر های کشویی می باشند که جنس آن از آلومینیوم اکسترود شده می باشد .

به جهت شکل خاص این دریچه ،امروزه کاربرد وسیعی در طراحی های داخلی و دکوراتیو از این دریچه صورت می گیرد که نتیجه آن ،استفاده از این دریچه به عنوان یک المان دکوراتیو در طراحی های داخلی مدرن میباشد.به طور ویژه ،استفاده ازطرح های هندسی چیدمان این دریچه در انواع رستوران ها ،هتل ها ،سرسراها ی بزرگ و سا یر مکان های لوکس ،به یکی از وسیع ترین کاربردهای این دریچه زیبا مبذل گشته است .

آنچه این دریچه را در این خصوص متمایز ساخته است تفاوت بسیار زیاد آن با دریچه های معمول هوا می باشد .برای یکنواخت بودن توزیع هوا در طول این دریچه ها استفاده می گردد.

محصولات مشابه

نظرات کاربران