دریچه های بازدید تاسیسات

این دریچه ها در انواع با لولا و بدون لولا و لولا مخفی ساخته می شود و می تواند با پیج و از داخل در محل مورد نظر نصب گردد.

دریچه های مخصوص شیر آلات به منظور دسترسی به شیر آلات ساخته می شوند .

محصولات مشابه

نظرات کاربران