در یچه های سقفی چهارطرفه

در یچه های سقفی چهار گوش ثابت دمپر دار و بدون دمپر پیشرو جهت کاربری های مناسب در صنعت تهویه مطبوع به منظور نصب در سقف طراحی شده اند .این دریچه ها جهت هوای رفت و برگشت و تحلیه استفاده می شوند که چرخش جریان یکنواخت هوا را به صورت افقی توسط پره ای متوالی هم مرکز انجام می دهند .این پره ها قابلیت پخش هوا را در جهت های یک الی چهار طرف دارند .

دریچه های سقفی چهار گوش ثابت پیشرو به آسانی روی کانال چهار گوش یا توسط یک تبدیل روی کانال گرد نصب می شوند .

در این نوع دریچه ها میزان بالای پخش هوا در فضای زیر سقف باعث می شود دریچه حرارت و سرعت هوای مخلوط سریعا متعادل شود .

محصولات مشابه

نظرات کاربران