بهترین قیمت دریچه بازدید فن کویل خطی یک طرفه


دریچه خطی منصوب بر روی بدنه ی اصلیِ دریچه بازدید فن کویل با منافذی موازی و ابعادی متناسب با بدنه ، این امکان را خواهد داد که هوای کافی جهت پشتیبانیِ هوای برگشتِ دستگاه ،بطور مستقیم توسط دریچه بازدید فن کویل از محیط تامین می شود. 
درب دریچه بازدید فن کویل خطی به دو صورتِ وزنه ای و لولایی باز و بسته می گردد. 
فریم دریچه بازدید فن کویل خطی نیز با دو سایز ۳ و ۵ سانتی قابل تولید است. 
دریچه بازدید فن کویل خطی یک طرفه با زاویه ای که دارد قادر است هوا را از یک سو مکش کند و بیشتر در جاهایی که یک بُعد دریچه به دیوار نزدیک است استفاده خواهد شد. 

نظرات کاربران