بهترین قیمت دریچه زیر فن کویل گل سقفی یک پله وزنه ای


دریچه زیر فن کویل گل سقفی یک پله وزنه ای یکی دیگر از انواع دریچه فن کویل است. این دریچه ها حالت  مکش دارند که از دور تا دور دریچه مکش هوا را انجام خواهند داد. ابعاد آن بر حسب ابعادی درخواستی مشتری قابل ساخت است و بستگی به سی اف ام دستگاه های مشتری دارد. دریچه های وزنه ای به طوریست که به سمت بالا فشرده شده و باز خواهند شد.
فضا برای استفاده از دریچه وزنه ای باید حداکثر 5 الی 10 سانت باشد. بدنه تشکیل دهنده دریچه زیر فن کویل گل سقفی یک پله وزنه ای پروفیل و ورق است و از بهترین جنس ورق و پروفیل عرضه شده در بازار است. نصب اینگونه دریچه ها به صورت روکار یا مخفی صورت می گیرد که از داخل پیچ خواهد شد.

نظرات کاربران