بهترین قیمت دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل داخل خطی لولادار


این دریچه بازدید در کلیه مکان هایی که در آنها از سیستم های دو پارچه و دارای یونیت داخلی و خارجی اعم از فن کویل، داکت اسپلیت، VRF ستفاده می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.و در زیر یونیت های داخلی به منظور دسترسی به یونیت و شیرآلات یونیت و سرویس دوره ای و همچنین در مواردی که مکش یونیت از زیر دستگاه است، به منظور دستگاه مکش هوای برگشت به یونیت جهت سیرکوله کردن استفاده خواهد شد.
این دریچه به شکل مکش خطی که همانند یک دریچه خطی در وسط آن قرار گرفته است، تولید می گردد و بر اساس نیاز دستگاه به مکش بر اساس CFM خروجی و روش محاسباتی بر اساس جداول سیستم های تهویه مطبوع است.
معمولا در صحبت های معمول و شناخت بین مشتریان، این دریچه ها را با نام دریچه بازدید فن کویل، می شناسند.

نظرات کاربران