قیمت درب بازدید با قفل و لولادریچه های بازدید زیر فن کویل نقشی مهم و کلیدی در سیستم تهویه ساختمان ها دارند. این دریچه ها دارای انواع مختلف و متنوعی هستند که یکی از این انواع، دریچه بازدید زیر فن کویل خطی می باشد. پیش تر، این نوع دریچه ها به دو نوع یک طرفه و دو طرفه تقسیم بندی می شدند؛ اما امروزه نوعی دریچه خطی ترکیبی یک طرفه و دو طرفه با کارایی بالاتر و عملکردی عالی نیز تولید می گردد.
استفاده از دریچه های بازدید زیر فن کویل خطی دارای  فواید بسیاری است. این دریچه ها هم بر روی دیوار و هم روی سقف قابلیت نصب دارند.
تولید دریچه بازدید زیر فن کویل خطی در ابعاد و اندازه های مختلفی صورت می گیرد که همین ویژگی کمک خواهد کرد تا برای شرایط و موقعیت های مختلف قابل استفاده باشند. 

نظرات کاربران