راهنمای خرید دریچه گرد تخت برجسته


ساختار تشکیل دهنده این نوع دریچه شامل صفحه ی فلت چهارگوش، با فریم و یا بدون فریم است. در مرکز آن، دریچه گرد برجسته در قطرهای متنوع تعبیه و نصب می گردند. این دریچه سقفی بوسیله یک رابط گرد به خط اصلی کانال هوا وصل می گردد.
ساختار قسمت دریچه آرمسترانگ گرد برجسته بسیار با دریچه گرد تخت شباهت دارد . تفاوت این دو مدل در این است که لایه های میانی این دریچه تایلی گرد برجسته بصورت مورب و زاویه دار در کنار هم قرار می گیرند. این لایه بصورت هرم مونتاژ شده است و باعث ایجاد طرحی زیبا در محیط می گردند.

نظرات کاربران