قیمت دریچه توزیع هوا


دریچه توزیع هوا بطور کلی با چند نوع مَتریال تولید می گردد:  
الف- دریچه توزیع هوا فلزی دریچه هوا ی آلومینیومی ، دریچه هوا ی آهنی.
ب- دریچه توزیع هوا پلاستیکی. 
ج- دریچه توزیع هوا چوبی ام دی اف
از جمله انواعِ مختلف دریچه توزیع هوا که در صنعت تهویه مطبوع بسیار استفاده می شود دریچه توزیع هوا آلومینیومی است، که البته خودِ این نوع دریچه توزیع هوا نیز دارای کاربریهای متنوعی است. 
دریچه توزیع هوا آلومینیومی دارای فریم و پرّه های عبور هوا و دمپر از جنس آلومینیوم می باشد. 

نظرات کاربران