قیمت شوتینگ زباله


انواع سیستم شوتینگ زباله
1 – سیستم شوتینگ داخلی :
این روش یکی از متداول ترین روش ها است و هنگام ساخت در داخل ساختمان محلی برای تجهیزات سیستم شوتینگ زباله تعبیه شده است و از جمله مزایای آن این است که تجهیزات اصلی در معرض دید نخواهد بود .
2- سیستم شوتینگ خارجی :
این روش زمانی مد نظر است که ساختن ساختمان به اتمام رسیده است و پس آن تصمیم به نصب سیستم شوتینگ گرفته شده است .
قسمت های تشکیل دهنده سیستم شوتینگ زباله
برای ساخت سیستم شوت زباله و کانال مخصوص برای انتقال زباله ها به اتاقک زباله استفاده می گردد از جنس ورق استنسل استیل تیپ 304 مات و گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد. 
کانال اصلی شوت زباله
قطر کانال شوت زباله به تعداد طبقات، واحدهای مجتمع مسکونی و نیز فضای طراحی شده معـماری برای کانال شوت وابسته است. اغلب مواقع این اندازه ها 50 و 60 سانتـی متر طراحی و اجرا خواهند شد. این کانال به صورت عمـودی درداخل داکت تاسیسات یا داکت مخصوص شوتینگ نصب می شوند.
کانال تقسیم کننده (سه راهی)
این کانال به صورت سه راهی و با زاویه دقیق طراحی شده گردیده و در همه طبقات ساختمان نصب خواهد شد. دریچه شوتینگ بر روی این سه راهی نصب می گردد.

نظرات کاربران