راهنمای خرید شوتینگ زباله


مزایای سیستم شوتینگ زباله
1. راحتی و آسایش ساکنین سهولت در جمع آوری زباله ها برای کارکنان ساختمانی.
2. سیستم شوتینگ زباله با حذف حمل دستی زباله در پاکیزگی راه پله ها و آسانسور و فضای ساختمان تاثیر زیادی دارد و باعث بهداشت محیط ساختمان خواهد شد.
3. کمک به حفظ محیط زیست با استفاده از سیستم شوتینگ زباله علاوه بر پاکیزگی ساختمان استهلاک آسانسور مصرف برق و بار ترافیکی اسانسور و نیروی انسانی را کاهش خواهد داد.
4. این سیستم باعث حذف حمل دستی زباله ها که باعث پخش زباله و بوی نامطبوع و تولید میکروب های بیماریزا شده است .
کارکرد سیستم شوت زباله
تمامی سیستم‌های شوتینگ زباله سه قسمت اصلی کانال شوت زباله، دریچه شوت زباله و کامپکتور تشکیل شده‌اند. سیستم‌های شوت زباله در بیرون یا در داخل ساختمان طراحی و نصب می شود. کانال اصلی شوتینگ که ارتفاع آن با ارتفاع ساختمان برابر است در هر یک از واحدهای ساختمان به یک دریچه‌ خواهد رسید. زباله از طریق این دریچه‌ها وارد کانال اصلی و در نهایت هم به مخزن گردآوری زباله یا همان کامپکتور‌ خواهد رسید.

نظرات کاربران