راهنمای خرید کلاهک بام


طراحی ساخت و اجرای سیستم کلاهک بام به لحاظ سیستم و اصول مهندسی دارای  اهمیت ویژه‌ای است.لازم است بگوییم که برای خروج هوای مرده در محیط‌هایی چون فضای داخل سوله یا کارگاه که سقف به صورت شیروانی دارند کلاهک بادی مورد استفاده قرار می گیرد که به وسیله‌ی نیروی باد کار می کند و هوای داخل سوله یا کارگاه را عوض خواهد کرد. دهانه‌ی خروجیِ داکت و کانالِ هواکش‌ها و دودکش‌ها که در بام از رایزر خارج می شوند جهتِ در اَمان ماندنِ داکت و کانال ازعواملِ فرسایشی مثلِ باران، برف و باد و همچنین عدمِ آسیب رسانی به دستگاه‌های مکنده و یا دیگ و مشعلِ موتورخانه‌ها به واسطه‌ی این عواملِ تخریبی و فرسایشی از انواع کلاهک بام در انتهای داکت یا کانال استفاده می شود. جهت جلوگیری از استهلاکِ زودرسِ کلاهک بام ، مخصوصاً کلاهک دودکش‌های موتورخانه، سطحِ کلاهک بام با ضدِ زنگ نسوز و رنگ کوره‌ای پوشانیده خواهد شد. کلاهک‌هایی که جهتِ کانال هودهای موادِ اسیدی استفاده می شوند، برای جلوگیری از خورندگیِ اسیدی با ورق استیلِ نگیر با عیار ِمخصوص، تولید می شوند.
انواع کلاهک بام :
۱- کلاهک بام اچِ گرد،
۲- کلاهک بام  اچِ چهارگوش،
۳- کلاهک بام  پرّه‌ایِ گرد،
۴- کلاهک بام پرّه‌ای چهارگوش،
۵- کلاهک بام  طرح چینی،
۶- کلاهک بام طرح آلمانی،
۷- کلاهک بام بادیِ گردان،
۸- کلاهک بام زانویی با زاویه‌ی باز،
۹- کلاهک بام  با پوششِ نیم گِرد.

نظرات کاربران