معرفی دریچه گرد مشبک


اگر از این دریچه های مشبک گرد برای دمش هوا استفاده کنید، مانند این است که از دریچه جت نازل استفاده کرده اید. در عین حال  نوع ساختار و شکل ظاهری  این دریچه ها یکی از تفاوتهای اصلی آنهاست  . همچنین دریچه های جت نازل قیمت بیشتری از دریچه گرد مشبک دارند.
دریچه مشبک گرد آلومینیومی تنوع زیادی  دارند. برای مخلوط نمودن هوای موجود در فضا و هوایی که وارد محیط می شود میتوان آنها را مورد استفاده قرار داد. همچنین برای جابجایی هوای تولید شده در انواع سیستم های تهویه مطبوع از این دریچه ها میتوان استفاده کرد. 
با استفاده از این دریچه های سقفی در یک سیستم تهویه مطبوع ، جریان هوایی که تولید و انتشار پیدا کرده است و راندمان این نوع از سیستم ها افزایش خواهد یافت. در نتیجه طول عمر سیستم نیز بیشتر می شود.
معمولا در فضاهایی که ارتفاع بیشتری دارند برای دمش هوا دریچه گرد مشبک سقفی مورد استفاده قرار می گیرد تا هوای خروجی با فشار بیشتری وارد محیط شود.
انواع دریچه مشبک گرد در قطرهای 7.5-10-12.5-15-20-25-30-35-40-45-50-55 و 60 سانتی متر توسط شرکت  پیشروعرضه می شود. سطح دریچه گرد مشبک مثل انواع دیگر دریچه های گرد آلومینیومی، با رنگ کوره ای مرغوب در انواع مختلف، پوشش داده خواهد شد.

نظرات کاربران