تاریخچه ساخت دریچه کانال


 هدف از ساخت دریچه کانال، در دسترس قرار دادن هدایت هوای کانال های کولر برای افراد می باشد. پس از اینکه کولر آبی به بازار عرضه شد، افراد کارشناس در این حوزه اقدام به طراحی کانال سازی کولر و نیز دریچه کولر کردند. آنها بعد از بررسی های کارشناسانه متوجه این موضوع شدند که برای انتقال هوا باید کانال کولر طراحی و اجرا گردد. در نهایت آنها برای تنظیم جهت باد دریچه کانال کولر را به تولید رساندند. دریچه به دلیل رفع مشکل و بهبود عملکرد کولر آبی توانست به سرعت جایگاه مناسبی را در صنعت کانال سازی به دست آورد. اگر قصد خرید دریچه مناسب با کانال های منزل خود را دارید لطفا از سایت پیشرو دیدن کنید.

نظرات کاربران