دریچه کولر، چگونه از انتقال ویروس جلوگیری خواهد کرد؟


به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس جهش یافته کرونا تهویه و هوادهی مناسب در مکان های بسته را  باید مدنظر قرار دهید و در واقع در منزل و محل کار یکی از راه های جلوگیری از ابتلا به کرونا ایجاد تهویه مناسب می باشد.
از آنجایی که کولر آبی معمولا در فضای بیرون از ساختمان قرار می گیرد و با توجه به تامین هوا از بیرون،باعث تامین تهویه مناسب می شود.چند دریچه یا پنجره برای برقراری جریان و عبور هوا باید باز بگذاریم، همچنین دریچه کولر را  باید طوری تنظیم کنیم که باد مستقیم به طرف افراد پرتاب نشود.برای خرید دریچه های مناسب کانال های خانه تان به سایت پیشرو مراجعه کنید.

نظرات کاربران